Taco Abrasiu

0,61 0,65 

Els tacs d’estaca aconsegueixen un acabat uniforme ja sigui sobre fusta vernissada o no vernissada.

Menú