Responsabilitat Social Corporativa de Fontfreda Pintures

A Fontfreda Pintures, estem compromesos amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa. Treballem en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 en cada àrea de la nostra organització, amb la convicció de contribuir al progrés del nostre entorn i de la societat en general.

Fontfreda Responsabilitat Social Corporativa reciclatge de caixes

Una de les nostres accions destacades és el nostre compromís amb la reutilització. Les caixes que utilitzem per a la distribució dels nostres productes són reutilitzades, reduint així el nostre impacte mediambiental en la generació de residus i fomentant una economia circular.

La nostra empresa està compromesa amb marques conscienciades en la responsabilitat en el medi ambient i amb productes que cada vegada són més respectuosos. Treballem activament per garantir que tots els nostres processos i productes compleixin amb els estàndards més alts de sostenibilitat i conservació del medi ambient. Això implica col·laborar amb proveïdors que comparteixen aquest compromís i buscar constantment noves maneres d'optimitzar els nostres recursos i reduir al màxim l'impacte ecològic de les nostres operacions.

A més a més, estem treballant activament en un nou projecte de recollida dels pots de pintura per al seu correcte reciclatge. Aquesta iniciativa té com a objectiu minimitzar el nostre impacte en el medi ambient i promoure una gestió responsable dels residus.

Estem compromesos amb la sostenibilitat en tots els àmbits de la nostra activitat i continuarem treballant per aconseguir un futur més sostenible per a tots. A Fontfreda Pintures, la responsabilitat social corporativa és part fonamental de la nostra identitat i del nostre compromís amb la societat i el planeta.